top of page

Know how to use Group Section.

Public·53 members

Elektrische Symbolen Arei Voor In Excell __FULL__Het belangrijkste element bij het invoegen van symbolen, breuken, speciale en internationale tekens is het gebruik van het juiste lettertype. Niet alle lettertypen bevatten dezelfde tekens. Het lettertype Elephant bevat bijvoorbeeld geen breuktekens, terwijl Verdana dat wel doet. Hierdoor is het belangrijk dat u het juiste lettertype vindt voor het symbool of teken dat u wilt gebruiken.
Elektrische Symbolen Arei Voor In ExcellSommige breuken (1/4, 1/2 en 3/4) schakelen automatisch over naar een breukteken (1/4, 1/2, 3/4) wanneer u ze typt. Maar andere niet (1/3, 2/3, 1/5, enzovoort), dus als u deze als symbolen wilt invoegen, moet u het proces voor het invoegen van symbolen gebruiken.


Laat je elektriciteit leggen in je nieuwbouw of wil je je bestaande elektrische installatie uitbreiden of verzwaren? Dan is stap één altijd een eendraadschema en een situatieschema tekenen! Samen vormen zij het elektrisch schema dat in kaart brengt waar al je kabels liggen, én dat ervoor zorgt dat jij foutloos de elektrische keuring doorkomt!


Op een eendraadschema zie je in schematische weergave alle elektrische elementen van je elektrische installatie: alle leidingen, kabels, stopcontacten, lichtpunten enzoverder worden erop aangeduid. Dat gebeurt met behulp van universele elektrische symbolen: zo kan iedereen je schema begrijpen. Zeker tijdens de keuring of later, wanneer er uitbreidingen of herstellingen uitgevoerd moeten worden, is dat van groot belang. Je elektricien weet dan meteen waar hij moet zijn.


Het situatieschema is een plattegrond van je woning waarop zowel al je stopcontacten, lichtpunten en schakelaars staan aangeduid, als ook je belangrijke vaste toestellen. Op je situatieschema zie je dus waar de verschillende elementen van je eendraadschema zich bevinden. Voor dit schema gebruik je trouwens dezelfde elektrische symbolen.


Voor het maken en aflezen van een elektriciteitsplan is het handig dat je de verschillende elektrische symbolen ken herkennen en gebruiken. Hier vind je een overzicht van de symbolen, in overeenstemming met het AREI.


Maak een keuze uit een uitgebreide bibliotheek met gebruiksvriendelijke, kleurrijke en aanpasbare elektrische symbolen die u in uw projecten kunt gebruiken. Als een bestaand symbool niet aan uw behoeften voldoet, kunt u symbolen omzetten of aangepaste componenten creëren met behulp van de Symbol Builder-tool.


Niet enkel bij een woningverkoop, maar ook na een (grondige) renovatie of aanpassing van de elektrische installatie is een elektrische keuring verplicht. Dan denken we bijvoorbeeld aan de installatie van zonnepanelen, een verzwaring van de elektrische aansluiting of het vervangen van de zekeringkast of de elektrische installatie. Het keuringsbedrijf zal in eerste instantie naar het elektrisch schema vragen. Dat ontbreekt vaak, omdat de woning nooit eerder is gekeurd, omdat het schema zoekt is, of niet langer up-to-date is.


Het eendraadschema is een vereenvoudigd, getekend plan dat de volledige elektrische installatie van de woning in kaart brengt. Op dat schema vind je letters, nummers en specifieke symbolen, zoals voorgeschreven door de officiële AREI-richtlijnen.


Nog één stap alvorens je een (nieuwe) keuring kan aanvragen: het opstellen van een situatieschema of installatietekening voor de elektriciteit. Het situatieschema is gebaseerd op het grondplan of bouwplan van de woning. Door middel van symbolen wordt aangeduid waar de onderdelen en symbolen van het eendraadschema zich precies bevinden, gegroepeerd per krachtgroep (stopcontacten) of per lichtgroep (lichtschakelaars en lichtpunten).


Maar liefst 90% van de verkochte woningen in Vlaanderen zijn niet-conform bij de verkoop. Bij ongeveer de helft een veiligheidsrisico. Naast het ontbreken van de elektrische schema's zijn er tal van mogelijke redenen die de conformiteit verhinderen. De meest voorkomende: het ontbreken van een aarding, een verouderde verdeelkast, versleten of gebrekkig geïsoleerde kabels, teveel stopcontacten per stroomkring, onveilige of potentieel gevaarlijke stopcontacten in de badkamer, keuken of in een houten wand,...


Je kan de cursus elektrische installaties downloaden waarin alle elektriciteit symbolen zijn weergegeven en worden uitgelegd. Hiermee kan jij ook volledig zelf de elektrische installatie in je woning kan plaatsen of aanpassen! Een echte aanrader!


De installatie is uitgevoerd in een oud huis dat volledig gerenoveerd is. De elecktrische installatie is volledig door mijzelf vernieuwd. De installatie moet gekeurd worden omdat ik het keuringsverslag nodig heb om bij de aanvraag te voegen voor een renovatiepremie samen met een copy van het ééndraadschema. Ik ken wel het één en ander van electriciteit e.d. maar ben niet beroeps in deze sector.Ondertussen heb ik het nodige gevonden om een ééndraadschema te tekenen, en dat lukt aardig goed en snel...Via deze site ( -visio.html) heb ik al het nodige kunnen vergaren. Microsoft Office Visio 2007 professional han ik al en de nodige AREI-symbolen heb ik er kunnen inbrengen. Ondertussen is het ééndraadschema al voor de helft getekend...


Op 2 maart 2009 08:48:26 schreef tomclae:In België wordt nu vanaf 1 juli verplicht een keuring te laten uit voeren op de elektrische installatie als dit huis verkocht wordt. Van deze nieuwe maatregel ben ik persoonlijk wel een voorstander


Het eendraadschema en het situatieschema geven een vereenvoudigde weergave van je bestaande elektrische installatie en vormen samen de basis van je elektrisch dossier die steeds nodig is voor een conforme geldige elektrische keuring.


Het eendraadschema en situatieschema zijn verplicht voor de elektrische keuring. Je kan het eendraadschema maken volledig zelf of laten uitvoeren door een elektricien. Hoewel deze laatste de makkelijkste oplossing is, zal de prijs al snel oplopen naargelang de complexiteit en de omvang van je elektrische installatie.


Zelf eendraadschema maken kan, want het is niet verplicht om deze werken laten uit te voeren door een erkend elektricien. Volg de verschillende stappen om je elektrische installatie te identificeren en hierna schematisch voor te stellen.


Zoals de naam al suggereert, is ProfiCAD perfect voor professionals. Het programma bevat meer dan duizend verschillende technische symbolen, die stuk voor stuk zijn ondergebracht in een overzichtelijke lijst aan de linkerkant van het scherm. Via een editor vul je die lijst aan met zelfgemaakte symbolen. Door deze simpelweg naar de juiste plek te slepen, heb je met ProfiCAD binnen de kortste keren een reeks schakelaars, geleiders en bedrading uitgetekend.


ProfiCAD is een prima programma om stroomkringen, bedradingsschemas en elektrische circuits schematisch op papier te zetten. ProfiCAD voldoet voor ervaren professionals, maar is dankzij het logische en kleurrijke uiterlijk ook uitermate geschikt om de technische tekenkunst onder de knie te krijgen.


... worden gedefinieerd in de norm NBN EN 61537: 2007 met als titel: "Kabelbaansystemen en kabelladdersystemen voor het onderbrengen van elektrische leidingen". Hier worden kabeldraagsystemen gemaakt van staal met een metalen coating of roestvast staal geclassificeerd volgens weerstand tegen corrosie. De indeling gaat van de klasse 0 (geen coating) tot de klasse 8 (zink coating) en van de klasse 9A tot 9D voor roestvast staal (zie Table 1). Binnen deze classificatie worden alleen normale atmosferische omstandigheden beschouwd. In de norm NBN EN 61537 worden speciale lokale omgevingscondities niet in overweging genomen. De fabrikant of verkoper moet van alle systeemcomponenten in het kabelbaansysteem of kabelladdersysteem alle relevante classificaties aangeven.


Om zowel de kortsluitvastheid van de overspanningsafleider te verzekeren, alsook om de elektrische installatie te beschermen in geval van een fout in een overspanningsafleider moet deze met een gepaste overstroombeveiliging (= voorzekering) worden gecombineerd. De fabrikant legt de maximale toelaatbare nominale waarde van de voorzekering op. Heeft de voorgeschakelde installatiezekering F1 een gelijke of een lagere nominale waarde, dan kan er afgezien worden van deze bijkomende afleidervoorzekering F2 (figuur xx). De installatie wordt daardoor eenvoudiger en beter: minder plaats, minder materiaal, minder bekabeling en kortere aansluitleidingen.


Overspanningsbeveiliging werkt op basis van potentiaalvereffening. We spreken van een goede potentiaalvereffening als in de elektrische installatie geen potentiaalverschillen optreden op het moment van een overspanning. Hiervoor dienen de te beveiligen apparatuur én de afleider aangesloten te zijn op eenzelfde aarding; dit is de aardingsrail in het elektrisch bord (figuur 13).


Een zekering en een automaat worden ingezet met hetzelfde doel, namelijk het beveiligen van een elektrische installatie. Dit gebeurt voor elk van de twee producten via een ander principe. In het geval van een kortsluiting of overbelasting zal de automaat uitschakelen. Een zekering zal in deze situatie doorsmelten.


ISO 15118 is de communicatiestandaard achter Plug and Charge (PnC) Dit is een complexere communicatie dan ISO 61851. Via deze communicatie is er meer dataoverdracht tussen het laadpunt en de wagen. Dit maakt het mogelijk om een efficiëntere afstemming te krijgen tussen de capaciteit van het elektriciteitsnet en de benodigde laadcapaciteit van de wagen(s). Het ISO 15118 is ook noodzakelijk voor de toekomstige smart grid. Smart grid of vehicle to grid (V2G) staat ook wel bekend als bidirectioneel laden. Daarbij zal de elektrische wagen zijn energie vanuit de batterij kunnen laten terugvloeien in het elektrisch net.


Vehicle to grid (V2G) is een netwerk dat energieproducenten, consumenten en componenten met elkaar verbindt door middel van informatie- en communicatietechnologie. Dankzij de smart grid technologie is de elektrische auto niet alleen in staat om energie van het elektriciteitsnet af te nemen, maar ook om energie uit de autobatterij terug te leveren. De auto fungeert dus automatisch als een externe batterij. Dit kan ervoor zorgen dat je met de energie van de zonnepanelen je auto oplaadt en op momenten dat je zonnepanelen weinig of niets produceren gebruikt je de batterij van de wagen als voedingsbron voor je woning.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, an...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page